Política de privacitat

TITULAR DEL LLOC WEB

De conformitat amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic vigent, s'informa l'usuari que el titular d'aquest lloc web és CREA EMPLEO E.T.T., S.L., amb domicili social a Barberà del Vallès, carrer Marquesos de Barberà, 138 i amb número de CIF B-60630274; inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: foli 192, tom 27522, full núm. B-120386, inscripció primera.

CONDICIONS D'ÚS

L'accés a aquest web, https://www.creaempleo.es/, es regeix per les normes establertes en aquest avís legal. Per poder fer-ne ús, s'entén que l'usuari ha llegit i acceptat prèviament els termes, les condicions, les comunicacions, els advertiments i altres avisos continguts en aquestes clàusules i, en conseqüència, això implica la seva conformitat de forma expressa amb la totalitat del contingut.

L'accés a aquest web és gratuït, i per poder visualitzar-lo no es requereix cap subscripció ni cap registre. El visitant és el responsable únic i exclusiu de l'ús d'aquest lloc web, dels serveis i dels continguts que en formen part.

CREA EMPLEO E.T.T, S.L. es reserva el dret de modificar aquest web, les condicions del servei i el seu contingut, unilateralment i en qualsevol moment que consideri oportú, així com també d'eliminar-los, limitar-los o suspendre'ls de manera temporal o definitiva, i d'impedir-ne l'accés.

CREA EMPLEO E.T.T., S.L. ha d'informar d'aquests canvis, sempre que això sigui possible, a través de la mateixa pàgina web.

L'usuari ha de realitzar un ús lícit dels serveis d'aquest web, d'acord amb la legalitat vigent i respectant els drets de propietat intel·lectual de CREA EMPLEO E.T.T., S.L. o de tercers, i es compromet, igualment, a no realitzar cap acció que causi danys o alteracions als continguts, a no obstaculitzar el bon funcionament del web, sense causar problemes tècnics de cap tipus, ni transferir elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar, totalment o parcialment, aquest web, i a no intervenir ni alterar el correu electrònic d'altres usuaris.

El lloc web https://www.creaempleo.es/ podria contenir inexactituds, omissions rellevants, imprecisions o errates. CREA EMPLEO E.T.T., S.L no garanteix, en cap cas, la veracitat, l'exactitud i l'actualitat de les dades contingudes al seu lloc web. L'usuari que hi accedeix exonera CREA EMPLEO E.T.T., S.L. de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, la utilitat o les falses expectatives que aquest lloc web pugui produir-li.

CREA EMPLEO E.T.T., S.L. es compromet, en la mesura de les seves possibilitats, a atendre les peticions que, en qualsevol moment i sempre a través de les vies que la llei estableixi, pugui plantejar l'usuari pel que fa a observacions, millores i reclamacions respecte d'aquest avís legal.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Els usos i les regles que CREA EMPLEO E.T.T., S.L. segueix en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desenvolupament són els que s'exposen en l'apartat de privacitat d'aquesta pàgina web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts del lloc web https://www.creaempleo.es/ (inclosos, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges i fotografies, dibuixos, gràfics i arxius de text) són propietat de CREA EMPLEO E.T.T., S.L. o dels proveïdors de continguts, dels quals han estat, en aquest darrer cas, objecte de llicència o cessió, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual. La recopilació, el disseny, l'ordenació i el muntatge de tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva de CREA EMPLEO E.T.T., S.L. i està protegit per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Les marques, rètols, signes distintius o logotips del web de referència són titularitat de CREA EMPLEO E.T.T., S.L. i estan degudament registrats, així com els textos, les dades i els dibuixos gràfics; o bé són titularitat de les entitats proveïdores d'informació, per la qual cosa no poden ser objecte d'ulterior modificació, còpia, transformació, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de tercers sense l'autorització expressa del titular d'aquest contingut. La posada a disposició dels textos, les dades i els dibuixos gràfics no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat ni la concessió d'un dret d'explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució o transmissió a favor de l'usuari diferent del dret d'ús que comporta la utilització legítima del web.

HIPERVINCLES I ENLLAÇOS

Els usuaris, i totes aquelles persones que tinguin intenció d'establir un enllaç entre la seva pàgina web o portal i el lloc web https://www.creaempleo.es/ han de complir les condicions següents:

L'enllaç únicament ha de permetre l'accés a la pàgina d'inici del lloc web, però no la pot reproduir de cap manera.

No es pot crear cap frame sobre les pàgines web del lloc web.

No es poden realitzar manifestacions ni indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre les pàgines web del lloc web i els serveis subministrats.

No es pot donar a entendre, de cap manera, que CREA EMPLEO E.T.T., S.L. ha autoritzat l'enllaç ni que ha assumit d'alguna manera els serveis oferts o posats a disposició des de la pàgina web en la qual s'estableix l'enllaç.

A excepció d'aquells signes que formin part de l'enllaç mateix, la pàgina en la qual s'estableixi l'enllaç no pot contenir cap signe distintiu, dels que reconeix la legislació vigent, que sigui propietat de CREA EMPLEO E.T.T., S.L., tret que aquesta ho hagi autoritzat expressament.

La pàgina web en què s'estableixi l'enllaç no pot incloure continguts contraris a qualsevol dret de tercers, ni tampoc informació o continguts il·lícits, contraris a la moral o als bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic.

En tot cas, CREA EMPLEO E.T.T., S.L. s'exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers davant de qualsevol reclamació, independentment de la seva naturalesa, i de qualsevol demanda que es puguin interposar en relació amb aquests.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Amb caràcter general, les relacions entre CREA EMPLEO E.T.T., S.L. amb l'usuari dels serveis telemàtics inclosos al web estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyoles.

CREA EMPLEO E.T.T., S.L. i l'usuari acorden sotmetre's exclusivament a la jurisdicció dels jutjats de Barcelona per a la resolució de qualsevol disputa que sorgeixi entre tots dos.