La nostra estratègia de servei


CONEIXEMENT DEL CLIENT

Volem conèixer les circumstàncies de cada client per poder aportar el talent adequat a cada necessitat. Podem aportar personal per atendre necessitats temporals, buscar perfils per a incorporació directa o externalitzar processos de negoci. Adeqüem la modalitat del servei a cada necessitat, segons les possibilitats del marc legal.

RECLUTAMENT

Realitzem un procés continu de reclutament per poder donar una resposta àgil a les necessitats dels clients. Facilitem el procés de reclutament mitjançant l'ús de plataformes tecnològiques que ens permeten incorporar i valorar, de manera eficaç, els candidats.

ESPECIALITZACIÓ

Més de 20 anys d'experiència ens han permès adquirir especialització en els sectors següents:

  • Personal per a la indústria.
  • Secretariat i comptabilitat.
  • Enginyers i oficina tècnica.
  • Centre d'atenció telefònica i atenció al client.
  • Transport i logística.